Dolnośląskie Biuro Projektowe - AJD PROJEKT Lubań

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla sektora publicznego oraz klientów bussinesowych w tym usługi doradcze, oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy i przedmiary, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz nadzór inwestorski.

Wykonujemy projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych.

Projektujemy instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje c.o. i c.w.u., wentylację i klimatyzację dla budynków i pomieszczeń wielkogabarytowych takich jak – biura, hotele, restauracje, szkoły, przedszkola, świetlice, hale i magazyny oraz zakłady produkcyjne.


Opracowujemy wielobranżowe projekty dróg , mostów, budowli hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych), melioracji szczegółowych (drenaż). Zajmujemy się również opracowywaniem operatów wodnoprawnych oraz doradztwem w zakresie wykorzystania energii odnawialnych
i termomodernizacji budynków.
biuro projektowe dolnośląskie
biuro projektowe AJD PROJEKT

Projektowanie instalacji dolnośląskie

Dolnośląskie Biuro Projektowe

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego